Heimdal Fysikalske Institutt - Logo
Fysioterapi og psykomotorisk fysioterapi
Fysioterapi

Fysioterapi er en fysisk behandlingsform som brukes ved plager i muskel og-skjellettsystemet.

Fysioterapeuten har en grunnleggende forståelse basert på viten om menneskets anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling, og kan ut i fra dette korrigere, veilede og tilrettelegge for den enkelte pasient. Forebygging, vedlikehold og opptrening er med på å bevare og fremme god helse.

Fysioterapi er et lovfestet tilbud innen norsk helsetjeneste, og offentlig autorisasjon kreves for å kunne arbeide som fysioterapeut.

Fysioterapi hjelper!

Mens bare 21 prosent mener fastlege eller spesialist er yrkesgruppen som mest effektivt kan motvirke sykefravær, mener hele 44 prosent at fysioterapeutene kan dette best. En tredjedel holder en knapp på kiropraktorene. Det viser Den store muskel- og skjelettundersøkelsen 2004, som er utført av MMI for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

– Dette er et viktig signal fra befolkningen. Jeg tror folk flest har innsett betydningen av forebyggende arbeid i stedet for behandling. Mer enn fire av ti sykmeldte er ute av arbeidslivet på grunn av muskel- eller skjelettplager, og fysioterapeuter over det ganske land kan og bør få en mer sentral rolle når det gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid, sier Anne Lexow, leder i NFF.

Enkle grep
NFF mener forebygging av vanlige muskel- og skjelettlidelser i stor grad handler om økt fysisk aktivitet, samt tilrettelegging av arbeidsplassen.

– Mer bevegelse og riktig bruk av kroppen gir et lavere sykefravær, og med relativt enkle grep kan man redusere forekomsten av mange vanlige plager. Ofte handler det rett og slett om å endre folks holdninger og inngrodde vaner.

Hun viser blant annet til et prosjekt i Skien, der sykefraværet falt med over 22 prosent etter at fysioterapeuter dro i gang mosjon i arbeidstiden.

– Det er stor forskjell på å trene på egen hånd og på å få veiledning av eksperter, sier Anne Lexow.

Resultat fra undersøkelsen:

Hvilken yrkesgruppe er spesielt effektiv i arbeidet med å redusere sykefravær?

Fysioterapeut: 44 prosent
Kiropraktor: 33 prosent
Fastlege eller spesialist: 21 prosent
Ergoterapeut: 13 prosent
Akupunktør: 12 prosent
Naprapat: 6 prosent
Homøopat: 5 prosent
Aromaterapeut: 5 prosent
Osteopat: 3 prosent
Healer: 2 prosent
Ingen av disse: 10 prosent
Vet ikke: 16 prosent

Kilde: Den store muskel- og skjelettundersøkelsen 2004

Åpningstider

Våre åpningstider er fra mandag - fredag i alle virkedager.

Vårt sentralbord er åpent:

Kl. 08:00 - 16:00 mandag - fredag

Tjenester

Vi tilbyr flere ulike tjenester innenfor fysioterapi. Er du usikker på hvilken behandling som passer for deg?

Ta kontakt med oss i dag så hjelper vi deg på vei til riktig type behandling

Kontaktsiden

Kontaktinfo

Heimdal Fysikalske Institutt

72 84 59 60

Linker
Alle rettigheter forbeholdt Heimdal Fysikalske Institutt - Oppsett og design av Genc Media AS